SweTree Technologies nyemission fulltecknad

SweTree Technologies AB har genomfört en nyemission, där teckningstiden i företrädesemissionen avslutades 30 november 2019. Inklusive aktieägartillskott, tillförs bolaget sammantaget 15 miljoner kr.

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i SweTree Technologies till 3 085 791. Aktiekapitalet ökas med 125 000 kr för att efter företrädesemissionen uppgå till 3 085 791 kr.

Nyemissionen genomförs för att stärka bolaget bland annat för den stora satsning och investering som nu görs i utveckling och byggande av pilotanläggning för industriellt automatiserad produktion av skogsplantor, baserad på somatisk embryogenes. ”Målsättningen med pilotanläggningen är att få beslutsunderlag till en första fullskalig kommersiell fabrik med kapacitet om 20 miljoner granplantor per år”, säger Christofer Rhén, VD för SweTree Technologies.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Christofer Rhén, VD för SweTree Technologies, tel. 090-695 8901

***********************************************************************
Om SweTree Technologies SweTree Technologies är ett skogsbioteknikföretag som utvecklar och säljer teknik för produktivitets- och prestandaförbättring av träd. Kunder är såväl skogsbolag som biomassarelaterade industrier. Visionen är att vara en världsledande utvecklare av ny teknologi baserad på biologisk spetskunskap med kunder över hela världen. swetree.com

Umeå, 24 februari 2020

SweTree Technologies nyemission fulltecknad

SweTree Technologies AB har genomfört en nyemission, där teckningstiden i företrädesemissionen avslutades 30 november 2019. Inklusive aktieägartillskott, tillförs bolaget sammantaget 15 miljoner kr.

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i SweTree Technologies till 3 085 791. Aktiekapitalet ökas med 125 000 kr för att efter företrädesemissionen uppgå till 3 085 791 kr.

Nyemissionen genomförs för att stärka bolaget bland annat för den stora satsning och investering som nu görs i utveckling och byggande av pilotanläggning för industriellt automatiserad produktion av skogsplantor, baserad på somatisk embryogenes. ”Målsättningen med pilotanläggningen är att få beslutsunderlag till en första fullskalig kommersiell fabrik med kapacitet om 20 miljoner granplantor per år”, säger Christofer Rhén, VD för SweTree Technologies.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christofer Rhén, VD för SweTree Technologies, tel. 090-695 8901

 

***********************************************************************

Om SweTree Technologies SweTree Technologies är ett skogsbioteknikföretag som utvecklar och säljer teknik för produktivitets- och prestandaförbättring av träd. Kunder är såväl skogsbolag som biomassarelaterade industrier. Visionen är att vara en världsledande utvecklare av ny teknologi baserad på biologisk spetskunskap med kunder över hela världen. swetree.com

Umeå, 24 februari 2020