SweTree Technologies AB has completed a rights issue, where the subscription period of the preferential rights issue was completed on November 30, 2019. Including shareholder contributions, the company will receive a total of SEK 15 million.

When the rights issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office, the total number of shares in SweTree Technologies amounts to 3,085,791. The share capital is increased by SEK 125,000 and, after the rights issue, amounts to SEK 3,085,791.

The rights issue is being implemented to strengthen the company, among other things, for the large investment that is now being made in the development and construction of a pilot plant for industrially automated production of forest plants, based on somatic embryogenesis. “The goal of the pilot plant is to obtain decision basis for a first full-scale commercial plant with a capacity of 20 million spruce plants per year”, says Christofer Rhén, CEO of SweTree Technologies.

For further information, please contact: Christofer Rhén, CEO of SweTree Technologies, phone +46 (0)90-695 8901

***********************************************************************
About SweTree Technologies SweTree Technologies is a forest biotech company that develops and sells technology for productivity and performance improvement of trees. Customers are both forest companies and biomass-related industries. The vision is to be a world-leading developer of new technology based on biological excellence with customers all over the world. swetree.com

Umeå, February 24, 2020
SweTree Technologies AB har genomfört en nyemission, där teckningstiden i företrädesemissionen avslutades 30 november 2019. Inklusive aktieägartillskott, tillförs bolaget sammantaget 15 miljoner kr.

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i SweTree Technologies till 3 085 791. Aktiekapitalet ökas med 125 000 kr för att efter företrädesemissionen uppgå till 3 085 791 kr.

Nyemissionen genomförs för att stärka bolaget bland annat för den stora satsning och investering som nu görs i utveckling och byggande av pilotanläggning för industriellt automatiserad produktion av skogsplantor, baserad på somatisk embryogenes. ”Målsättningen med pilotanläggningen är att få beslutsunderlag till en första fullskalig kommersiell fabrik med kapacitet om 20 miljoner granplantor per år”, säger Christofer Rhén, VD för SweTree Technologies.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Christofer Rhén, VD för SweTree Technologies, tel. 090-695 8901

***********************************************************************
Om SweTree Technologies SweTree Technologies är ett skogsbioteknikföretag som utvecklar och säljer teknik för produktivitets- och prestandaförbättring av träd. Kunder är såväl skogsbolag som biomassarelaterade industrier. Visionen är att vara en världsledande utvecklare av ny teknologi baserad på biologisk spetskunskap med kunder över hela världen. swetree.com

Umeå, 24 februari 2020
Together with the leading forest companies Stora Enso, Sveaskog, Södra and Holmen, the Swedish innovation and technology development company SweTree Technologies invests SEK 50 million in a pilot plant for automated and large-scale production of refined forest plants.