VD byte på SweTree Technologies

Mats Johnson, VD på SweTree Technologies AB lämnar sin befattning i samband med årsstämman 21 maj 2015. Styrelsen i SweTree har utsett Carl-Gustav Löf till ny VD. Carl-Gustav är sedan 2014 vice VD och FoU-chef på SweTree.

– Mats har varit VD för SweTreeTechnologies i mer än 10 år. Bolaget har under hans ledning utvecklats till ett världsledande skogsbioteknikföretag med en högintressant produktportfölj och lönsam verksamhet, säger Björn Hägglund, styrelseordförande i SweTree.

Carl-Gustav Löf har en doktorsexamen från KTH. Han har stor erfarenhet från teknologidrivna verksamheter inom telekom och försvarsindustrin där han skaffat sig en gedigen bakgrund inom affärs-, produkt- och verksamhetsutveckling, till stor del på den internationella arenan. Han kommer närmast från BAE systems där han hade en ledande roll att tillsammans med skogsbranschen utveckla högeffektiva och skonsamma skogsmaskiner för att öka lönsamheten i samband med avverkning.

– Carl-Gustav har mycket att tillföra genom sitt kunnande inom affärsutveckling och produktifiering samtidigt som han har en genuin ledarbakgrund. Hans uppdrag är att föra SweTree till nästa fas som innebär en vidare utveckling av SweTrees affärsmöjligheter, säger Björn Hägglund.

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Björn Hägglund, styrelseordförande, 070–528 27 85

Mats Johnson, 0705-16 53 37, mats.johnson@swetree.com

Carl-Gustav Löf, 070-609 95 10, carl-gustav.lof@swetree.com

 

Bakgrund SweTree Technologies

 

SweTree Technologies är ett världsledande skogsbioteknikföretag som tillhandahåller teknologier för att möta en av framtidens stora utmaningar: hållbar produktionsökning av förnybar skogsråvara med högt förädlingsvärde med syfte att ersätta icke förnyelsebara produkter som stål, betong, plast och fossil energi. SweTree Technologies samarbetar med ledande svenska universitet samt företag både i