SweTree Technologies ingår ett långsiktigt samarbete med Fibria i Brasilien

SweTree Technologies (STT) har nu startat ett långsiktigt samarbete med Fibria, världens största producent av blekt pappersmassa. Syftet med samarbetet är att med STTs teknologier förstärka det förädlingsarbete för eukalyptus som Fibria arbetat med i över 40 år och därigenom öka värdet av den producerade veden i Fibrias skogar. Det ökade värdet kan t.ex. komma från ökad vedproduktion, bättre vattenutnyttjande eller förbättrad vedkvalité.

STT är ett världsledande skogsbioteknikföretag som tillhandahåller teknologier för att möta en av framtidens stora utmaningar: att på ett hållbart sätt öka produktionen av förnybar skogsråvara med ett högt förädlingsvärde för att kunna ersätta icke förnybara produkter som stål, betong, plast och fossil energi. STT samarbetar med företag både i Sverige och runt om i världen med syfte att bygga in vår teknologi i deras produkter.

“Vi är stolta över att Fibria valt oss som samarbetspartner” säger Mats Johnson, STTs VD. “Fibrias val visar på värdet av den teknologibas vi har i ett konkurrensutsatt globalt perspektiv. Detta adderar väsentligt till vår framtida intäktspotential.”

Bakgrund SweTree Technologies

STT bygger på ett unikt samarbete med spjutspetsforskare från fem universitet i Sverige inom biologi, bioteknik och kemi vilket ger STT tillgång till en unik forsknings och utvecklingsplattform som omsätter stora belopp årligen. Till detta kommer STT’s egen utvecklingsavdelning med laboratorier i Umeå och Uppsala med ett 30-tal anställda. Verksamheten har under 15 års tid utvecklats väl och vi ser ett fortsatt ökande intresse för vår verksamhet. Våra fyra teknologiområden är förbättrade och mer miljövänliga metoder för näringsupptag i växter, produktionsmetoder för frösticklingar från i första hand barrträd, elitkloner av poppel och en bred bioteknologibas för ökad överlevnad, tillväxt och förbättrad vedkvalité i skogen.

Bakgrund Fibria

Fibria är världens största producent av pappersmassa från eukalyptus med en kapacitet av 5.3 miljoner ton per år. Produktionen är helt baserad på råvara från förnybara plantageodlingar med en total skogsyta av 980.000 ha varav 343.000 ha är avsatt som naturreservat. Fibria har verksamhet i 254 samhällen i sju av Brasilien stater och har 18.900 anställda. Fibria har sedan mer än 40 år arbetat med forskning och utveckling av eukalyptus träd för att förbättra produktivitet, produktkvalitet och ekologisk effektivitet i sina plantager. De investerar ca. 0.7 % av sin omsättning i FoU och har ca. 40 forskare anställda i denna verksamhet. Arbetsområden inom FoU är växtförädling, växtnäring, skogsskydd, ekofysiologi, miljömässig hållbarhet och process- och produktutveckling. Anställda i Aracruz, nu en del av Fibria, tilldelades 1984 års Marcus Wallenbergpriset för utvecklingen av kommersiella metoder att producera eukalyptuskloner.