SweTree Technologies gör vinst för första gången samtidigt som samarbetsavtalen förlängts 5 år med ett trettiotal spjutspetsforskare och en emission har förstärkt kassan med 16 miljoner kr

STT gjorde en vinst på 509 kkr för 2013 med en omsättning på ca. 42 miljoner kr, en ökning med 50 % jämfört med året innan. Det är första gången företaget gör vinst sedan starten 1999.

”Vi har under lång tid systematiskt investerat ägarnas kapital för att bygga en stark teknologibas som är i världsklass.” säger Mats Johnson, STTs VD. ”Vi har parallellt byggt en affär som huvudsakligen består av samarbetsprojekt med kunder över hela världen men också vissa selekterade produkter, t.ex. har vi ett större samarbete med Fibria i Brasilien. Vi har nu nått en punkt där intäkter och utgifter är i balans vilket ger en bra stabilitet för organisationen och innebär en bra plattform för vidare expansion.”

För att ytterligare förstärka plattformen för tillväxt av STT har ägarna vid en emission förstärkt kassan i bolaget med 16 miljoner kronor. I samband med detta har STT också förlängt samarbetsavtalen med de ett trettiotal spjutspetsforskare som vi samarbetar med i ytterligare fem år.

Bakgrund SweTree Technologies

SweTree Technologies (STT) är ett världsledande skogsbioteknikföretag som tillhandahåller teknologier för att möta en av framtidens stora utmaningar: att på ett hållbart sätt öka produktionen av förnybar skogsråvara med ett högt förädlingsvärde för att kunna ersätta icke förnybara produkter som stål, betong, plast och fossil energi. STT samarbetar med företag både i Sverige och runt om i världen med syfte att bygga in vår teknologi i deras produkter.

STT bygger på ett unikt samarbete med spjutspetsforskare från fem universitet i Sverige inom biologi, bioteknik och kemi vilket ger STT tillgång till en unik forsknings och utvecklingsplattform som omsätter stora belopp årligen. Till detta kommer STT’s egen utvecklingsavdelning med laboratorier i Umeå och Uppsala med ett 30-tal anställda. Verksamheten har under 15 års tid utvecklats väl och vi ser ett fortsatt ökande intresse för vår verksamhet. Våra fyra teknologiområden är näringsupptag i växter, produktionsmetoder för frösticklingar från i första hand barrträd, elitkloner av poppel samt en bred bioteknologibas för ökad överlevnad, tillväxt och förbättrad vedkvalité i skogen. Inom vart och ett av dessa arbetar vi för att få fram mer effektiva och miljövänliga produktionsmetoder.