SweTree Technologies gjorde en vinst på 3.1 miljoner kr för 2014

SweTree Technologies gjorde 2014 en vinst på 3.127 kkr (509 kkr) före extraordinära kostnader. Omsättningen var 39.814 kkr (42.072 kkr). Inklusive extraordinära kostnader blir vinsten 570 kkr, även det bättre än vinsten föregående år och det bästa resultat företaget uppnått.

“Våra teknologiplattformar fortsätter att generera stort internationellt intresse. Vi får därigenom goda möjligheter att via långsiktiga projekt bygga in vår teknologi i kundernas produkter” säger STTs VD Mats Johnson. “Detta ger oss projektintäkter på kort sikt och också möjligheter till intäkter baserade på de mervärden som våra teknologier skapar.”

Bakgrund SweTree Technologies

SweTree Technologies är ett världsledande skogsbioteknikföretag som tillhandahåller teknologier för att möta en av framtidens stora utmaningar: hållbar produktionsökning av förnybar skogsråvara med högt förädlingsvärde med syfte att ersätta icke förnyelsebara produkter som stål, betong, plast och fossil energi. SweTree Technologies samarbetar med ledande svenska universitet samt företag både i Sverige och internationellt för att bygga in våra teknologier i kundernas produkter och verksamheter.

För mer information kontakta Mats Johnson, 0705-165337 och mats.johnson@swetree.com.