SweTree Technologies är med på The Guardians Cleantech 100 lista

2008-09-22 15:10

SweTree Technologies har av den engelska tidningen The Guardians expertpanel blivit utvalt som ett av Europas 100 mest lovande ‘Cleantech’ företag.

SweTree har blivit valt för sitt fokus på att utveckla ny teknologi för att öka tillväxten och värdet i träd och träfibrer, inte minst för energibruk. När behovet av träfibrer ökar för dagens användningsområden och börjar användas även för morgondagens, kommer bolagets teknologier vara oehört viktiga för att kunna ha tillgång till denna förnybara råvara i tillräcklig mängd samtidigt som odlingen kan ske på ett miljövänligt sätt.

‘Vi är mycket hedrade av att bli utvalda till denna lista’, kommenterar SweTree VD, Mats Johnson. ‘Det visar på en del av den potential som omvärlden redan nu ser i vår teknologibas och vårt kunnande.’

Ett exempel på en sådan ny teknologi är SweTrees nya växtnäringsmedel, arGrow, som bygger på den nya kunskapen att växter och inte minst träd tar upp organiskt kväve oerhört effektivt, särskilt vissa aminosyror. Denna insikt har lett till ideen att utveckla ett nytt gödselmedel för skogsplantskolor som leder till väsentligt minskat utsläpp av kväve i omkringliggande vatten och att plantorna utvecklar betydligt större och mer finfördelade rötter. Detta leder i sin tur till att plantorna växer fortare när de planterats i skogen och att fler plantor har möjlighet att överleva. Teknologin testas idag av fyra av de fem stora skogsägarna i Sverige och har användts av ett av bolgen för delar av deras produktion redan under 2008. Denna teknologi kommer även testas för användning i skog och för andra växter.

The Guardians Cleantech 100 lista:

http://www.guardian.co.uk/environment/table/2008/sep/18/cleantech100fulllist.cleantechnology100?gusrc=rss&feed=technologyfull