STT omnämns som ett av 13 företag i regeringens nya satsning på svensk miljöteknik

En svensk satsning på miljöteknik

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett grönt föregångsland. Även om klimat- och miljöutmaningen kan ses som vår tids största hot, så är det också en möjlighet. En möjlighet att skapa nya jobb och nya företag, öka exportintäkterna och bidra till en bättre miljö både här hemma och i vår omvärld. Runt om i världen görs stora investeringar inom områden som förnybar energi, avfallshantering, vattenrening och hållbar stadsutveckling. Detta öppnar stora möjligheter för svenska lösningar och svenskt näringsliv att matcha behov och efterfrågan för en hållbar tillväxt, utveckling och jobbskapande i Sverige och globalt.

http://www.regeringen.se/sb/d/11869

Hämta broschyren på svenska här:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/45/91/e5c426b2.pdf

Hämta broschyren på engelska här:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/61/39/67ff1a10.pdf