News

This page as PDF
 • SweTree Technologies and the forest industry invest 50 million in pilot plant for the future forest plants

  2019-11-13, 04:49 SweTree Technologies has for several years developed a technology for automated production of forest plants based on somatic embryogenesis. With this technology leap, it is possible to quickly and efficiently produce more plants originating from the best forest breeding material. This is favourable for the forest economy and for the bioeconomy, but also for the ... Read more...
 • SweTree Technologies och skogsindustrin investerar 50 miljoner i pilotanläggning för framtidens skogsplantor

  2019-11-13, 04:46 SweTree Technologies har under flera år utvecklat en teknologi för automatiserad produktion av skogsplantor baserad på somatisk embryogenes. Med detta tekniksprång kan man snabbt och effektivt producera fler plantor av det bästa materialet från skogsförädling. Detta är positivt såväl skogsekonomiskt som för bioekonomin, men även för miljön genom att träden fångar upp mer koldioxid från ... Read more...
 • Christofer Rhén blir ny VD för SweTree Technologies AB

  2019-08-09, 08:26 Styrelsen för SweTree Technologies AB (SweTree) har utsett Christofer Rhén till ny vd. Han tillträder den 1 september 2019. Christofer Rhén är idag försäljnings- och affärsutvecklingschef på SaltX Technology AB, ett börsnoterat tech- och innovationsbolag som utvecklar och levererar energilager samt energilagerapplikationer. Han har tidigare arbetat med såväl strategisk utveckling som i mer operativa roller inom Opcon, Skellefteå Kraft och TallOil. Christofer ... Read more...
 • SweTree Technologies enters partnership with UPSC and the Belgian VIB-UGent Center for Plant Systems Biology to boost tree growth

  2017-01-19, 08:45 The joint project of Belgian and Swedish scientists builds on accumulated experience on functional genomics of genes controlling growth in annual plants as well as trees. This partnership combines four important assets: the strong research on tree biology and genomics at UPSC; the excellent industrial tree biotechnology capabilities of SweTree Technologies; the world-leading expertise in ... Read more...
 • Swedish Biotechnology Boosts Fibria’s Eucalyptus Development in Brazil

  2016-06-22, 10:29 The agreement signed by Fibria and SweTree Technologies strengthens the already existing collaboration between the Brazilian and Swedish companies. Fibria, the world leader in eucalyptus pulp production, will test SweTree’s biotech solutions on its eucalyptus plants in order to increase the revenue from the plantations. The activities implies continued development of biotechnology products aiming towards ... Read more...
 • VD byte på SweTree Technologies

  2015-02-25, 03:57 Mats Johnson, VD på SweTree Technologies AB lämnar sin befattning i samband med årsstämman 21 maj 2015. Styrelsen i SweTree har utsett Carl-Gustav Löf till ny VD. Carl-Gustav är sedan 2014 vice VD och FoU-chef på SweTree. – Mats har varit VD för SweTreeTechnologies i mer än 10 år. Bolaget har under hans ledning utvecklats ... Read more...
 • SweTree Technologies är med på The Guardians Cleantech 100 lista

  2008-09-22, 03:10 2008-09-22 15:10 SweTree Technologies har av den engelska tidningen The Guardians expertpanel blivit utvalt som ett av Europas 100 mest lovande ‘Cleantech’ företag. SweTree har blivit valt för sitt fokus på att utveckla ny teknologi för att öka tillväxten och värdet i träd och träfibrer, inte minst för energibruk. När behovet av träfibrer ökar för dagens användningsområden ... Read more...
 • MENDEL BIOTECHNOLOGY AND SWETREE TECHNOLOGIES EXTEND THEIR COLLABORATION

  2007-04-12, 01:18 Umeå 2007-04-12 Joint News Release of Mendel Biotechnology, Inc. and SweTree Technologies AB Mendel Biotechnology and SweTree Technologies extend their collaboration to jointly exploit the value of more than 100 genes in forestry. STT and Mendel announced today that they will jointly exploit the value of over 100 selected transcription factor (TF) genes to be used within the ... Read more...