Almi Invest säljer Swetree aktier

SweTree Technologies AB

I janurari 2016 sålde Almi Invest sitt innehav i världsledande skogsbioteknikbolaget SweTree Technologies till Stora Enso, en av befintliga ägarna, samt till Wallenberg Foundations AB, som går in som ny ägare.

http://www.almi.se/Almi-Invest/Portfoljbolag/Ovre-Norrland/SweTree-Technologies-AB/